Prijavite se na podjetniški natečaj

Podjetniški natečaj – Razgibaj svojo idejo

Regionalni center za razvoj je v sodelovanju z zasavskimi občinami, gospodarsko in obrtnimi zbornicami razpisal prvi natečaj za izbor najboljše poslovne ideje Razgibaj svojo idejo. Z njim želi spodbuditi ljudi z dobrimi idejami, da jih predstavijo in tudi uresničijo, širiti podjetniško razmišljanje in kulturo ter krepiti podjetništvo v Zasavju.

Vsak Zasavčan lahko prijavi svojo idejo ali tudi več njih na posebnem obrazcu, ki je skupaj z razpisom objavljen na spletni strani www.rcr-zasavje.si. Skrajni rok za oddajo je 23. junij 2014. Ideje se lahko nanašajo na izdelke, storitve ali poslovne modele s kateregakoli področja delovanja, pomembno je, da so izvedljive, komercialno zanimive ter inovativne. Prispele ideje bo ocenila strokovna komisija. Tri predloge z najvišjo oceno bo nagradila, petnajst izbrancev pa bo povabljenih na serijo delavnic, kjer bodo poslovno idejo razvili v poslovni načrt, s katerim bodo lahko tekmovali na slovenskem tekmovanju Start:up Slovenija. Prijavitelji ohranijo avtorske pravice, poslana dokumentacija bo skrbno varovana in uporabljena zgolj za potrebe natečaja in delo ocenjevalne komisije.

Natečaj sodi med aktivnosti projekta Podjetno Zasavje, katerega cilj je spodbuditi razvoj svežih podjetniških idej pri posameznikih in v navezavi z obstoječimi zasavskimi podjetji, na daljši rok pa povečati konkurenčnost zasavskega gospodarstva in razširiti ter izboljšati njegovo podporno okolje. Projektne aktivnosti lahko spremljate tudi na FB strani www.facebook.com/podjetnozasavje. Med drugim bo vzpostavljen bo model mreženja, v okviru katerega bo teklo ozaveščanje o pomenu podjetništva in selekcioniranje ter razvijanje podjetniških idej, vanj pa bodo vključeni že razviti instrumenti podpornega okolja in tudi uspešna podjetja, ki so pripravljena deliti svoje znanje in poslovne povezave. Prav tako je eden izmed ciljev vzpostavitev informacijske infrastrukture, ki bo pomagala pri predstavitvi gospodarskih možnosti celotne regije in tudi posamičnih podjetij, saj je projekt namenjen tudi morebitnim investitorjem v zasavsko regijo. Projekt ima zato številne aktivnosti: od predstavljenega natečaja za najboljšo podjetniško idejo do vrste podjetniških dogodkov in svetovanj v okviru vzpostavljenega regionalnega partnerstva ter pripravo poslovnega vodnika in spletnega portala, ki bosta prikazovala gospodarske možnosti in priložnosti v Zasavju…

Zaradi pozne potrditve projekta bo izvajanje omejeno na kratek čas do konca letošnjega septembra. Skupna vrednost znaša 287 tisoč evrov, večino sredstev pa bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.